Monitoraat

Contact FEA

Draadloos surfen in de Plateau

Vanuit een aantal gebouwen of lokalen binnen de universiteit kan je je laptop aansluiten op UGentNet om te surfen, Athena/Minerva te raadplegen, ... Voor de Plateau kan je meer specifiek aansluiten in (de buurt van) volgende lokalen:

Om gebruik te maken van dit draadloze UGent netwerk, dien je wel over een VPN-verbinding te beschikken (zie ook het item VPN op deze webstek). Bovendien is het gebruik van de UGent-VPN-verbinding verbonden aan een aantal beperkingen (meer info op http://helpdesk.ugent.be/vpn/vpnb.php). Je eigen VPN-verbruik kan je steeds controleren met behulp van de VPN-meter.help

Indien de verbinding met het toegangspunt te zwak is, dan kan het toch zijn dat je het draadloze UGent netwerk op je laptop kan zien. Je zal er echter niet in slagen om een verbinding te maken, omdat je door het zwakke signaal geen IP-adres gekregen hebt. In dat geval moet je dichter bij het toegangspunt gaan staan en proberen om nogmaals verbinding te maken.

Onder Windows kan je controleren of je aansluiting hebt met het draadloze netwerk door "ipconfig" in te typen in de "Command Prompt". Als alles goed is, krijg je een overzicht van je alle verbindingen en bij de draadloze verbinding zou er een IP-adres van de vorm 172.16.x.x moeten staan. Onder Unix en Mac kan je dit analoog testen, maar hier type je "ifconfig" in in een terminal.

Als je een correct IP-adres gekregen hebt, maar toch geen verbinding kunt maken, controleer dan of je VPN-verbinding wel actief is.

Een lijst met alle draadloze aansluitpunten van de universiteit vind je via deze link: http://helpdesk.ugent.be/ugentnet/lijst.php