Monitoraat

Contact FEA

Introductielessen Maple

Hieronder vind je een Maple-werkblad terug dat tot doel heeft je vlug met dit pakket vertrouwd te maken:

Klik rechts op de link en kies voor "Opslaan als..." om het Maple-werkblad op te slaan. Als je Maple ter beschikking hebt (zie Maple gebruiken en installeren), dan kan je dit bestand openen.

Er wordt van je verwacht dat je deze introductieles Maple zelfstandig doorloopt, zodat je bij de eerste PC-klas van Wiskundige Analyse I en Discrete Wiskunde voorbereid bent om meteen met Maple aan de slag te gaan. Om je hiermee te helpen heeft het monitoraat enkele instructiefilmpjes opgenomen, die je kan terugvinden op de uforacursus van het monitoraat.

Ook zullen er voor die studenten die veel last ondervinden met het gebruik van Maple door het monitoraat speciale sessies worden ingericht, waar de basisvaardigheden onder begeleiding zullen worden verworven. Ook hierover meer op de uforacursus van het monitoraat.

PS: Normaal wordt dit bestand opgeslagen als MWS-bestand maar het kan zijn dat dit bij jou als HTML-bestand is gebeurd. In dat geval kan je het bestand niet meteen openen door erop te dubbelklikken. Je kan wel gewoon Maple openen en dan kiezen voor Bestand >> Openen. Zoek dan wel niet enkel naar Maple-werkbladen, maar kies ervoor om "Alle Types" te openen, dan zal je ook het gedownloade HTML-bestand kunnen aanduiden dat dan verder zonder problemen zal geopend worden.

Niet-periode gebonden evaluaties 2021-2022 [Eerste bachelor ingenieurswetenschappen]

Sinds 2014-2015 worden voor nagenoeg alle vakken in de 1ste bachelor ingenieurswetenschappen permanente evaluaties ingericht die tot doel hebben de student te stimuleren tot een tijdige studeerinspanning die bovendien doorheen het semester wordt volgehouden.

Eerste semester
 • de testen gaan normaal door in lesweek 7 en lesweek 11; datums worden later bekend gemaakt
 • opleidingsonderdelen: Wiskundige Analyse I, Discrete Wiskunde I, Informatica en Scheikunde:bouw van de materie
Over de praktische organisatie (zoals bijvoorbeeld groepsindeling) zal later duidelijke informatie worden verstrekt via de uforacursussen van de betrokken vakken.

Tweede semester
 • de testen gaan normaal door in lesweek 6 en lesweek 11
 • opleidingsonderdelen Wiskundige Analyse II, Meetkunde en Lineaire Algebra, Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek én Materiaaltechnologie.

De filosofie van de NPGE's is aanmoedigend: de student wordt beloond voor goede prestaties, en zo weinig mogelijk "bestraft" als het in het begin wat minder vlot loopt. Deze filosofie is verwerkt in de manier waarop de punten voor de NPGE's worden verrekend in het eindcijfer van het vak. Hierover lees je meer in de studiefiches van de verschillende vakken.

Na de bekendmaking van de punten van elke evaluatie zal het monitoraat instaan voor de nodige feedback in de vorm van groepssessies. Inschrijven hiervoor wordt geregeld via de Ufora-site van het monitoraat.

Toegelaten rekenmachine bij evaluaties 

Voor alle (niet-)periodegebonden evaluaties waarbij de student een rekenmachine mag gebruiken, is enkel het gebruik van het type TI-30XB Multiview toegelaten (tenzij anders gemeld door de verantwoordelijke lesgever).