Monitoraat

Contact FEA

Welkom!

Op het monitoraat kunnen studenten van de eerste bachelor industriële wetenschappen bijkomende vakinhoudelijke uitleg krijgen van de lesgevers zelf. Dit betekent onder andere extra uitleg over de leerstof, maken van extra oefeningen en bespreken van richtlijnen in verband met de examens.

Elke lesweek is er een monitoraat voor Wiskunde. Voor de andere vakken kan je een monitoraat aanvragen bij de betrokken lesgever wanneer je er nood aan hebt. Net voor de examens starten, wordt er van elk vak een monitoraat georganiseerd.

Meer info vind je op de Minerva infosite: Monitoraat en studiebegeleiding Industriële Wetenschappen - Campus Kortrijk
(code WMON; zelf inschrijven is noodzakelijk).

Studie- en trajectbegeleiding

Naast vakinhoudelijke begeleiding kunnen alle studenten ook beroep doen op algemene studiebegeleiding en op trajectbegeleiding. De studiebegeleider biedt hulp met betrekking tot "leren studeren". Het aanleren van een goede studiemethode, het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het opmaken van een studieplanning en het efficiënt gebruiken van je tijd kunnen aan bod komen.

Met de studietrajectbegeleider kan je algemene studiegerelateerde problemen bespreken met het oog op hulp, advies en/of doorverwijzing. De trajectbegeleider kan je informatie geven over geïndividualiseerde trajecten, leerkrediet en studievoortgang en eventueel heroriëntering.

Een afspraak maken met de studiebegeleider of studietrajectbegeleider van je campus kan via het reservatiesysteem