Monitoraat

Contact FEA

Welkom!

 

Het "Monitoraat Ingenieurswetenschappen en Architectuur " heeft tot doel individuele studiehulp te verstrekken aan studenten van de eerste bachelor ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architectuur) en industriële wetenschappen.

Voor de studenten burgerlijk ingenieur biedt het monitoraat vakinhoudelijke ondersteuning voor de vakgebieden Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Informatica. Ook enkele vakken uit de tweede bachelor én uit een brug- of een voorbereidingsprogramma komen aan bod.

Door op de startpagina een vakgebied aan te klikken, kan je zien bij welke studiebegeleider je voor een bepaald vak terechtkan en op welke dagen en uren van de week. Via een elektronisch reservatiesysteem kan je een afspraak maken (individueel of in kleine groep). Alle studiebegeleiders hebben hun bureau op campus Boekentoren (in het Plateaugebouw, eerste verdieping, gang recht tegenover PC-klas E).

Je kan er terecht voor het nakijken van opgeloste oefeningen, extra uitleg bij delen van de leerstof die je niet helemaal hebt begrepen, het aanleren van een gestructureerde oplossingsmethode voor bepaalde types van oefeningen, enz; kortom: voor alle aspecten van het leerproces waarbij je hulp kan gebruiken.

 

Vergeet niet dat je met korte vragen over de leerstof ook terecht kan bij de lesgever van het vak,
en dit, voor de eerste bachelor Ingenieurswetenschappen, zelfs op vaste uren die in het lessenrooster vermeld staan!

 

Daarbij hoef je niet te vrezen dat je je vraag "aan de verkeerde persoon" zou stellen; lesgevers en studiebegeleiders zijn goed op elkaar ingespeeld en zullen zelf doorverwijzen naargelang je vragen eerder voor ene, dan wel voor de andere bestemd zijn.

Behalve deze vakinhoudelijke begeleiding bieden alle studiebegeleiders ook meer algemene hulp met betrekking tot "leren studeren" in deze nieuwe studeeromgeving die de universiteit toch is. Het aanleren van een goede studiemethode, het opmaken van een studieplanning, specifieke voorbereiding op evaluaties, omgaan met tijdsdruk: dit alles kan aan bod komen.

Het is belangrijk te beseffen dat het monitoraat, net zoals heel het universitair onderwijs, gestoeld is op een belangrijk principe: de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de student. Dit wil zeggen dat gebruik maken van het monitoraat gebeurt op vrijwillige basis: je moet zelf het initiatief nemen om naar de monitoren toe te stappen en hun hulp in te roepen.

Gebruik maken van het monitoraat kost enkel de moeite een e-mail te versturen of de trap op te stappen; laat deze unieke kans op individuele begeleiding dus niet liggen!

 

Prof. H. De Schepper
Coördinator Monitoraatscel

 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Hennie.DeSchepper@UGent.be.